Radonsperre

Vi er totalleverandør av betonggulv.

Vi leverer og monterer; radonsperre, isolasjon og armering.